Ecodesign - wat betekent dit voor u?

29-09-2015

Ecodesign Carrier Airco

Vanuit de Europese overheid zijn diverse (stimulerings)maatregelen geïntroduceerd die tot doel hebben het energiegebruik en de milieubelasting van apparaten te reduceren. Eén van deze maatregelen in de Ecodesign richtlijn. Hier leest u een toelichting over zowel de herkomst als de toekomst van deze richtlijn.

Ecodesign is een begrip, dat het streven uitdrukte om bij het ontwerp van een proces of product niet alleen rekening te houden met economische, technische en menselijke criteria, maar ook met milieucriteria. Vroegere methodologieën zorgden er vooral voor dat milieuschade opgeruimd werd bij het vrijkomen van de schadelijke stoffen in het milieu. Ook wel de end-of-pipe-oplossingen genoemd. Bij Ecodesign wordt een proces volledig her-ontworpen, zodanig dat schadelijke stoffen in veel mindere mate, of niet, aangemaakt worden. Ecodesign is dus het vermijden van afval door preventie. Niet enkel bespaart dit in materiaal, maar ook in het afbreken van vervuilende stoffen.

Bij Ecodesign wordt de volledige levenscyclus van een product of proces bekeken en worden de hoogste milieubelastingen het eerst aangepakt. Ecodesign kan plaatsvinden door een product te herontwerpen of door de markt te herbekijken en bij te sturen. Een voorbeeld van dit laatste was de ontwikkeling van een multifunctionele printer voor klein gebruik, die kan printen, scannen, kopiëren en faxen. Dit biedt een zeker milieuvoordeel, omdat vroeger diverse apparaten aangeschaft dienden te worden. Ieder apparaat met zijn eigen productie en eigen afval.