AVG

Hoe leeft Carrier de Algemene Verordening Gegevensbescherming na – de AVG?  

Ons bedrijf streeft ernaar de persoonlijke gegevens van onze klanten, partners en werknemers te beschermen. We willen u helpen met het naleven van de AVG. We begrijpen dat u, als eindgebruiker, met name verantwoordelijk bent voor het verzamelen, verwerken en beheren van persoonlijke gegevens.

We hebben een AVG-actieplan ontwikkeld, dat onder andere bevat:

  • het beheren van de wijze waarop we persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en delen

  • het delen van correcte privacymeldingen om de bijzonderheden toe te lichten

  • het uitvoeren van contractclausules voor het verwerken en delen van persoonlijke gegevens

  • het vaststellen van Binding Corporate Rules (BCR's), de gouden standaard voor gegevensbescherming, om de internationale overdracht van persoonlijke gegevens te beschermen. U kunt onze BCR’s hier vinden

  • het gebruik van Privacy by Design en Privacy by Default bij de ontwikkeling van producten en diensten

  • alle ondersteund door een wereldwijd netwerk van dataprivacydeskundigen om het eenvoudiger te maken de AVG na te leven


Vragen? Neem gerust contact met ons op via privacy@carrier.com