Ecodesign

Om klimaatdoelstellingen te halen, heeft de Europese Unie regelgeving ontwikkeld om energieverbruik in gebouwen (inclusief verlichting, IT, verwarmd water en HVAC) te verminderen. Deze regelgeving heet Ecodesign.

Wat is Ecodesign
Ecodesign ondersteunt het belang om bij het ontwerp van een proces of product niet alleen rekening te houden met economische, technische en menselijke criteria, maar ook met milieucriteria. Vroegere methodologieën zorgden er vooral voor dat milieuschade opgeruimd werd bij het vrijkomen van de schadelijke stoffen in het milieu. Ook wel de end-of-pipe-oplossingen genoemd. Bij Ecodesign wordt een proces volledig her-ontworpen, zodanig dat schadelijke stoffen in veel mindere mate, of zelfs niet, aangemaakt worden. Ecodesign is dus het vermijden van afval door preventie. Niet enkel bespaart dit in materiaal, maar ook in het afbreken van vervuilende stoffen.

Download de gratis whitepaper Ecodesign

Ecodesign voor HVAC apparatuur
Ook HVAC apparatuur valt onder de productgroepen waar verbeteringen mogelijk zijn. Afhankelijk van het soort machine (koelmachine, warmtepomp, watergekoeld, luchtgekoeld) en de toepassing (lage temperatuur verwarming, proceskoeling, etc) worden verschillende eisen gesteld aan o.a. het deellast rendement. Om producenten de gelegenheid te geven om hun producten aan te passen aan de nieuwe regels zijn data vastgelegd, waarbij de eisen steeds scherper worden (tier 1, tier 2). Onderstaande afbeelding (Figuur 2) laat de verschillende stadia zien van energie efficiency van koelmachines en warmtepompen.

 

Waarom vindt Carrier voldoen aan Ecodesign belangrijk?
Gebouwen zijn de grootste energieverbruikers, waarbij HVAC systemen met 37% het grootste deel van het energieverbruik voor hun rekening nemen. Des te belangrijker is het om gebruikers energiezuinige oplossingen te bieden. Dit onderstreept Carrier door zich te committeren aan het milieu en daar verantwoordelijkheid in te nemen. Voldoen aan Ecodesign is een stap naar een beter klimaat.

 

 Download de brochure Ecodesign Warmtepompen Download de brochure Ecodesign Luchtbehandelingskasten