HFO Koudemiddel

HFO koudemiddel van de toek

Voldoet uw klimaatsysteem aan de veranderde regelgeving?

Op 1 januari 2016 zijn de nieuwe Europese reglementen over koudemiddelen ingegaan die van invloed zijn op nieuwe koelmachines. De milieucommissie van het Europees Parlement heeft hier in juni 2015 over gestemd. 

De verbodsbepalingen richten zich op koeltoepassingen en lucht-lucht airconditioners met een zeer lage capaciteit. Carrier heeft een gratis whitepaper ontwikkeld waarin alle wijzigingen in de regelgeving helder worden omschreven.

Puntsgewijs kunt u alles lezen over:
-    Wetgeving koudemiddelen
-    Energiebesparende oplossingen
-    Verminderen van uw CO2
-    Technische ontwikkelingen in de markt

Download de gratis whitepaper

Koudemiddel van de toekomst voor uw klimaatsysteem

HFO voldoet aan de F-gassenverordening 2014 en is het eerste nieuwe koudemiddel dat geen effect heeft op de ozonlaag en met bijna geen GWP, HFO-R1234ze.

HFO is ontwikkeld als reactie op de veranderende regelgeving van de Europese unie. In de Europese F-Gassen verordening is een verbodsbepaling ingevoerd op bepaalde apparaten die HFK’s gebruiken. Carrier heeft al ruim 20 jaar ervaring in het gebruik maken van niet-ozonafbrekende stoffen. Zo heeft het de industrie weggeleid van het gebruik van ozonafbrekende stoffen.

Bekijk de introductie van HFO.
 
  Bekijk de HFO toepassing in Zwitserland

 

Lees hier meer over alle veranderingen vanaf 1 januari 2016 waaraan uw klimaatsysteem dient te voldoen. Hieronder vindt u een overzicht met alle ontwikkelingen in de markt welke in 2016 grote invloed hebben op de klimaatbranche.

Alles over R22 Alles over EcoDesign Alles over F-Gassenverordening