Duurzaamheid

Duurzaamheid header Carrier Airconditioning

Prorail en diverse overheidsinstanties belonen opdrachtnemers die zich hebben laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder door hen extra kortingen te geven bij het gunnen van opdrachten. Veelal spelen deze opdrachtnemers deze eis door naar hun leveranciers en onderaannemers. Ook aan ons bedrijf wordt deze eis door gespeeld.

Naast deze eis vanuit de markt, wil Carrier Airconditioning Benelux BV haar verantwoordelijkheid nemen door uit zichzelf de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en de levering van haar producten en diensten te reduceren. Om een gestructureerd proces in gebruik te nemen wat past in de eisen van Prorail, de overheidsinstanties en installatiebedrijven heeft  Carrier Airconditioning Benelux BV gekozen voor certificering volgens de CO2 -Prestatieladder.

co2prestatieladder

Om dit te realiseren heeft  Carrier Airconditioning Benelux BV haar CO2 footprint bepaald. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. De eerste CO2 footprint is over het jaar 2014 berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe COemissie) en scope 2 (indirecte CO2 emissie) conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar en wordt onderstaand gepresenteerd:

Om de uitstoot te reduceren heeft Carrier Airconditioning Benelux BV de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

"Carrier Airconditioning Benelux BV wil in 2020 18% minder CO2 uit stoten ten opzichte van het jaar 2011"

De doelstelling is gerelateerd het aantal FTE’s in 2014 en de omzet van dat jaar.
Om deze doelstelling te realiseren heeft Carrier Airconditioning Benelux BV het volgende pakket maatregelen reeds opgesteld:

-          De bedrijfsauto’s die op benzine rijden uit faseren en overgaan naar diesel auto’s

-          Bedrijfsauto’s toepassen die minder CO2 uitstoten per Km

-          Over gaan naar een pand waar de CO2 emissie per FTE lager is

-          Bewustere omgang met CO2 emitterende middelen en processen

Individuele bijdrage

Naast de maatregelen die de organisatie neemt of reeds genomen heeft, wordt ook aan de werknemers gevraagd om een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen aan het verminderen van de CO2 zouden kunnen zijn:

-          Zorgen voor de juiste bandenspanning van de auto

-          De verlichting uit doen van de ruimtes waar niemand aanwezig is

-          Het computerbeeldscherm bij afwezigheid uit schakelen

-          Bewuster omgaan met printen

We vragen daarom van een ieder die ideeën heeft om onze CO2 uitstoot nog verder te kunnen verlagen, om deze aan te leveren zodat wij gezamenlijk de haalbaarheid ervan kunnen bepalen. 
Zo zetten u en wij ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.

   Kennisplatform Duurzaam Gebouwd     Logo TVVL