Onderzoek en Productontwikkeling

Onderzoek header Carrier Airconditioning

R&D, de verbindende factor

Onderzoek en productontwikkeling (Research and Development) zijn belangrijke activiteiten binnen Carrier. Carrier heeft naast de 45 productiecentra maar liefst 14 R&D eenheden met een jaarlijkse budget van meer dan $ 400 mln. Zo vindt er doorlopend onderzoek plaats op het gebied van o.m. akoestiek, compressortechnologie, nieuwe koudemiddelen en metallurgie. 

Carrier toonaangevend in productinnovatie

Kenniscentrum ("centre of excellence & competence") voor luchtbehandelingscentrales binnen Carrier. Ontwikkelen, standaardiseren en beproeven van luchtbehandelingsproducten voor fabricage en verkoop wereldwijd. Testen en beoordelen van toegeleverde onderdelen en producten op toepasbaarheid voor eigen productgroepen. Technische ondersteuning van de eigen sales-, engineering en serviceafdeling in specifiek voorkomende gevallen. Ontwikkelen van eigen softwareprogrammatuur voor selectie en beoordeling van componenten (trillingdempers, V-snaar overbrengingen, exploitatieberekening warmteterugwinning, aanlooptijden ventilator/motor combinaties).
Participatie in het ontwikkelen en onderhouden van internationale Europese normen (EN 1886, EN13053) Actieve deelname in het opzetten van diverse Eurovent publicaties op het gebied van luchtbehandelingscentrales (WG 6C) zoals "LCC Guidelines for Airhandling Units" en "Guidelines for the calculation of engergy consumption of Air Handling Units" Representeren van Carrier in het Europese Certification Programme for Air Handling Units met als primaire doelstelling initiatieven te ontwikkelen ter verbetering van de kwaliteit en integriteit van de procedure. Voorbereiden, coördineren en continueren van de Eurovent Certificering voor de eigen luchtbehandelingscentrales range(s).