Achtergrond

Achtergrond header Carrier Airconditioning

You need air, air needs Carrier!

De uitdaging was vanaf het begin duidelijk toen Willis Carrier ruim 100 jaar geleden het eerste airconditioningsysteem uitvond: De continue ontwikkeling van de optimale regeling van het binnenklimaat. Ook nu is Carrier wereldwijd nog altijd met diezelfde gedrevenheid en betrokkenheid bezig met het ontwikkelen van geavanceerde oplossingen om het comfort in elke situatie te verbeteren. Op het werk, thuis, in winkels, restaurants, bars, zorginstellingen, enz. Carrier is immers niet voor niets wereldwijd nummer 1 in de airconditioningindustrie.
 

Het juiste klimaat

Het klimaat is van grote invloed op het menselijke welzijn. Dat geldt niet alleen voor het buitenklimaat, maar ook voor het binnenklimaat. Dat bepaalt of we ons ergens thuis voelen. Of we 'lekker' kunnen functioneren. Of het werkklimaat werkt. Of ons leefklimaat leeft. De huidige stand van de techniek maakt het mogelijk om juist het binnenklimaat beter te beheersen dan ooit. En dat is het werkgebied van Carrier. 
 

Innovatie als ambitie

Talloze patenten getuigen ervan dat Carrier innovatie hoog in het vaandel heeft staan. Bovendien hebben we de afgelopen 100 jaar het leeuwendeel van de airconditioningtechnologie voor onze rekening genomen. Jaarlijks wordt er enorm geinvesteerd in technologie die het comfort, rendement en milieu ten goede komen.
 

Kwaliteit als bedrijfscultuur

We  zijn sinds 1997 volledig ISO gecertificeerd. Het is de officiele bevestiging van de kwaliteit die wij in zowel ons productenpakket als onze dienstverlening voortdurend nastreven. Bovendien zijn alle Carrier systemen Eurovent gecertificeerd. Dit diploma garandeert de opgegeven prestaties.

Bijdragen aan een beter milieu

Het milieu ligt ons zeer na aan het hart. Daarom maakt Carrier gebruik van de meest milieuvriendelijke koudemiddelen en zijn steeds meer componenten geschikt voor hergebruik. Bovendien loopt Carrier voorop in de toepassing van energiezuinige technieken en productieprocessen.

Lid van de DHPA

 

Carrier is officieel lid van de Dutch Heat Pump Association (DHPA). De DHPA is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van warmtepompen in de woningbouw en utiliteit.

De DHPA draagt bij aan een verduurzaming van de gebouwde omgeving, in lijn met de landelijke doelstellingen ten aanzien van CO2 emissie reductie, energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie.

Carrier, lid van de DHPA