Carriers VWF klimaatsystemen zuinig en veilig

14-06-2017

Voor hun vraaggestuurde VWF-klimaatsystemen gebruikt Carrier Airconditioning louter water als energietransportmiddel. Groot voordeel hiervan is dat er 75% beperking is van koudemiddel ten opzichte van het bekende koudemiddelsysteem VRF. Hierdoor is er aanzienlijk minder gevaar bij leidinglekkages en zijn de VWF-systemen daarnaast energiebesparend.

Maar weinig installatieonderdelen zijn de laatste jaren zo aan ontwikkeling onderhevig als koeling in (utiliteits)gebouwen. Een heikel punt echter blijft het gebruik van koudemiddelen, omdat deze ongezond zijn voor leven en welzijn en bovendien milieuonvriendelijk vanwege de impact op het broeikaseffect bij lekkage. Klimaatproducent Carrier Airconditioning produceert daarom nu al geruime tijd VWF (Variabel Water Flow)-koelsystemen, met als bijzonderheid dat er overwegend water wordt gebruikt als energietransportmiddel. Veiliger en schoner, zegt Dick van Giezen, directeur Carrier Airconditioning Benelux. “Koudemiddelen zijn geen fijne middelen voor in je gebouw. Hoe klein de kans theoretisch ook: installeren blijft mensenwerk, gevaar voor lekkage is dus nooit helemaal uit te sluiten. Vijf jaar terug hebben wij onze doelstelling unaniem bepaald op het buiten het gebouw laten van koudemiddelen. Hermetisch afgesloten in een extern opgestelde kast is namelijk veel veiliger voor werknemers, en - vanwege driekwart minder inhoud - schoner voor het milieu.” 

Totaalsysteem
Behalve veilig zijn de Carrier VWF-systemen energiebesparend. De machines werken vraaggestuurd - dit betekent dat het debiet (flow) gerelateerd is aan de koelvraag. Dus hoe hoger de koelvraag in een ruimte of gebouw, hoe groter de stroom. Bij minder vraag daarentegen schakelt de stroom terug naar een relatieve ruststand. Van Giezen: “Vraaggestuurdheid is in het hele systeem terug te vinden. Niet alleen is de stroom vraagafhankelijk, de warmtepomp en afgiften-units werken eveneens harder dan wel zachter, afhankelijk van de koelbehoefte. Eigenlijk is het een slim en doordacht totaalsysteem, waarbij elk afzonderlijk element op elkaar is afgestemd. Met daardoor een zo hoog mogelijk comfort.” De VWF-systemen, zoals Carrier die produceert, zijn per ruimte  instelbaar. Dit gebeurt met speciaal voor het systeem ontwikkelde regeltechniek.

Standaardisatie
Een heuse USP is de universele toepasbaarheid ervan, aangezien volstrekte standaardisatie al lange tijd een speerpunt is binnen de branche. Van Giezen refereert aan een onlangs bezochte vliegtuigonderdelenfabriek die - net als Carrier - deel uitmaakt van technologieënfabrikant UTC. “De processen daar zijn honderd procent gestandaardiseerd. Daardoor zijn er letterlijk geen faalkosten. In de installatiewereld zijn die echter nog altijd schering en inslag; een procent of twaalf extra begroten is bijna gewoon. Installateurs moeten zich kunnen richten op  datgene waar ze goed in zijn; het installeren van door specialisten uitgedachte systemen. En of iets past, alle onderdelen aanwezig zijn, en of het die of deze klep moet worden, daarover zou niet moeten hoeven worden nagedacht.” Carrier levert de installaties daarom compleet, waarvan elk onderdeel in voorgemonteerde vorm. Zodat er tijdens de installatie zélf geen fouten worden gemaakt. 

Vertrouwen
Vooralsnog is VWF toegespitst op utiliteit, horeca, hotels en ook winkelpanden. Voor woningbouw lijkt het systeem vooralsnog minder geschikt, daarvoor zijn de met elkaar communicerende binnendelen te (budgettair) complex. Bovendien ontbreekt het in Nederland aan een voldoende vraag naar gekoelde woningen. Carriers voornaamste uitdaging schuilt daarom in het overtuigen van opdrachtgevers van utiliteit en verwante werken. Hoewel Van Giezen het systeem concurrerend noemt, zijn er - althans in aanschaf - goedkopere oplossingen denkbaar. Van Giezen: “Carrier heeft nooit beoogd de goedkoopste te willen zijn. Ons uitgangspunt is altijd geweest het beste te willen leveren tegen aanvaardbare prijzen. Ik snap heus dat installateurs huiverig zijn eventuele faalkosten niet in hun begroting op te nemen. Maar gaat het twee keer goed, zijn ze om. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

 

Klik hier voor meer informatie over Variable Water Flow