Ecodesign Tier 2 voor warmtepompen binnenkort van kracht

08-08-2017

Sinds september 2015 stelt de Ecodesign-verordening nr. 813/2013 (ENER Lot 1) minimale eisen  aan de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor verwarmingsapparatuur, inclusief warmtepompen tot 400 kW. Op 26 september 2017 gaat Tier 2 van kracht en worden er hogere eisen gesteld.

Wat is Ecodesign?
Om klimaatdoelstellingen te halen, heeft de Europese Unie regelgeving ontwikkeld om energieverbruik in gebouwen (inclusief verlichting, IT, verwarmd water en HVAC) te verminderen. Deze regelgeving heet Ecodesign.

Nieuwe eisen seizoensgebonden energie-efficiëntie
De onderstaande tabel geeft de nieuwe eisen aan de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming ηs verwarming (primaire energie) en de overeenkomstige seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt SCOP geïmplementeerd vanaf 26 september 2017 weer.

 

MINIMALE SEIZOENSGEBONDEN ENERGIE-EFFICIENTIE: 26 september 2017

ηs verwarming (primaire energie)

SCOP

Lucht-water warmtepompen (47/55 °C)

110%

2.83

Water-water en pekel-water warmtepompen (47/55 °C)

110%

2.95(2)

Lage temperatuur lucht-water warmtepompen(1) (30/35 °C)

125%

3.20

Lage temperatuur water-water en pekel-water warmtepompen(1) (30/35 °C)

125%

3.33(2)

(1) Volgens de verordening zijn “lage temperatuur warmtepompen” specifiek ontworpen voor toepassing op lage temperatuur en kunnen geen sanitair water leveren met een uitlaattemperatuur van 52°C bij een buiten temperatuur van -7°Cdb/– 8°Cnb.
(2) Bij water-water en pekel-water warmtepompen wordt rekening gehouden met het energieverbruik van de grondwaterpomp.

 

Carrier warmtepompen voldoen aan Ecodesign
Zoals mag worden verwacht voldoen alle warmtepompen die Carrier op de markt brengt aan de vernieuwde Ecodesign eisen. Hiervoor zijn door Carrier nieuwe technieken ontwikkeld, zoals het Free-defrost principe bij luchtgekoelde warmtepompen. Hierbij wordt tijdens het ontdooien van de buitenbatterij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de omgevingslucht, waardoor behoorlijk op energie kan worden bespaard.

Waarom vindt Carrier voldoen aan Ecodesign belangrijk?
Gebouwen zijn de grootste energieverbruikers, waarbij HVAC systemen met 37% het
grootste deel van het energieverbruik voor hun rekening nemen. Des te belangrijker is het om gebruikers energiezuinige oplossingen te bieden. Dit onderstreept Carrier door zich te committeren aan het milieu en daar verantwoordelijkheid in te nemen. Voldoen aan Ecodesign is een stap naar een beter klimaat.

Meer informatie over Ecodesign