Radboud Universiteit kiest voor Carrier

22-05-2017

Met een Global Warming Potential (GWP)* van minder dan 1 levert HFO-R1234-ze(E) als het vrijkomt in de atmosfeer een kleinere bijdrage aan het broeikaseffect dan CO₂. In combinatie met het feit dat dit nieuwe koudemiddel voor hogere rendementen kan zorgen, is het duurzamer dan het vaak in schroefkoelmachines en warmtepompen gebruikte R134a – dat een veel hogere GWP-waarde heeft. Toepassing van HFO-R1234-ze(E) kan hierdoor zelfs extra punten opleveren voor een BREEAM-certificaat. Toch is duurzaamheid niet de enige reden waarom opdrachtgevers voor HFO-R1234-ze(E) als koudemiddel kiezen, zo blijkt uit een actueel project bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Hoge watertemperatuur

Een van de nieuwbouw- en renovatieprojecten die bij de Radboud Universiteit worden uitgevoerd, is de uitbreiding en aanpassing van het ‘Gymnasion-Noord’-gebouw. Bij het gebouw, dat de Faculteit der Managementwetenschappen moet huisvesten, wordt de bestaande indeling aangepast en een nieuwe vleugel aangebouwd. Bovendien wordt de klimaatinstallatie uitgebreid, waarbij in het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen van de universiteit is gekozen voor een aanvullende warmtepomp naast de bestaande ketels. In dit geval was een eis van de universiteit dat die warmtepomp water van 70 °C

kan maken. Omdat de universiteit veel positieve ervaring heeft opgedaan met de warmtepompen van Carrier, ging de voorkeur van deze opdrachtgever ook nu uit naar een Carrier Aquaforce-warmtepomp. Om met dit systeem water van 70 °C te maken, wordt de warmtepomp voorzien van het duurzame koudemiddel HFO-R1234-ze(E); met R134a kan die hoge temperatuur namelijk niet worden bereikt.

 

Veiligheidsmaatregel

Inmiddels wordt de warmtepomp, een Carrier Aquaforce 30XWHPZE0551 met 590 kW verwarmingsvermogen, op de locatie geïnstalleerd. Een bijkomend voordeel van HFO-R1234-ze(E) is dat er maar een paar kleine technische aanpassingen nodig zijn om de warmtepomp ermee te kunnen laten draaien. Het enige wat grotere aandachtspunt bij toepassing van HFO-R1234-ze(E) is dat bij het ontwerp van de technische ruimte er rekening mee wordt gehouden dat dit middel in bepaalde concentraties brandbaar is als het met zuurstof in aanraking komt. Hoewel de technische ruimte bij dit project zó groot is dat dit risico nihil is, zijn er toch aanpassingen aan het ventilatiesysteem oorgevoerd, als extra veiligheidsmaatregel.

 

Toekomstvaste oplossing

Bij het project van de Radboud Universiteit blijkt dus dat HFO-R1234-ze(E) ook uitkomst biedt als een hogere watertemperatuur moet worden bereikt. Daarmee is het middel niet alleen een duurzaam alternatief voor HFK’s, maar ook interessant voor een breder toepassingsgebied. Bovendien hoeft bij het gebruik van HFO-R1234-ze(E) niet aan extra voorschriften op het gebied van volksgezondheid te worden voldaan, zoals bij bepaalde natuurlijke middelen het geval is. Voor Carrier zijn het redenen om HFO-R1234-ze(E) te promoten als hét koudemiddel voor klimaatinstallaties in de utiliteit. We lopen daarmee vooruit op de markt. Met het oog op de F-gassenwetgeving mag R134a de komende jaren nog gewoon worden toegepast, maar wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid. Daar komt bij dat de koudemiddelwetgeving ooit verder zal worden aangescherpt. Met HFO-R1234-ze(E) zijn eindgebruikers daar op voorbereid; het biedt in meerdere opzichten een toekomstvaste oplossing.

 

* Gebaseerd op het 5de IPCC-evaluatieverslag (GWP 7 volgens de evaluatie van 2010 door het SAP van het Protocol van Montreal)