Trainingsprogramma 2019-2020

15-10-2019

 Wij kunnen de trainingen bij u op locatie verzorgen. In overleg met uw accounthouder stelt u het programma vast. Mocht u geen ruimte hebben maar wel genoeg deelnemers, dan kan de training uiteraard verzorgd worden in het Carrier Trainingscentrum te Utrecht. U kunt zich ook persoonlijk aanmelden, dan komt uw naam op een lijst. Bij voldoende aanmeldingen, zal er een datum
gekozen worden voor de betreffende training en u worden geïnformeerd. 

Tijdens de training HFO koudemiddelen en Ecodesign gaan we in op de Ecodesign regelgevin, waarin het belangrijk is dat de vermindering van het energieverbruik vooral moet gebeuren in deellast situaties. In de training Total Cost of Ownership & koelmachineselectie wordt geleerd waar
men op moet letten met de Carrier rekenmodule voor bepaling van het type machine met de laagste TCO.

Om aan de huidige klimaatdoelstellingen te voldoen, zal steeds vaker gebruik worden gemaakt van warmtepompen. Het toepassen van een warmtepomp is rendabel als deze op de juiste manier wordt ingezet. Om de klanten hierbij behulpzaam te zijn, bestaat het trainingsprogramma uit de al bekende trainingen: Water/water warmtepompen en bodemsystemen (WKO) en Lucht/water warmte-pompen.

In het programma zijn ook de trainingen Pro-Dialog en Touch Pilot regelaars en Regeltechniek en Monitoring opgenomen. Deze laatste training benadrukt het belang van een goed (regeltechnisch) ontwerp en monitoring van de installatie om de gewenste energiebesparingen en bedrijfszekerheden te realiseren.

 Voor vragen kunt u zich wenden tot uw accounthouder of een e-mail sturen naar: Sales.secretariaat@carrier.com