Overige Regelingen

Aquasmart Evolution

Aquasmart Evolution met Touch Pilot Systeemmanager voor compleet beheer.

Aquasmart Evolution is een compleet klimaatsysteem voor verwarming, koeling en ventilatie (HVAC) dat ideaal is voor kleine en middelgrote kantoorgebouwen, hotels en ziekenhuizen en volledig comfort biedt aan de gebruikers van het gebouw.

Een Aquasmart systeem kan bestaan uit zoveel als 128 ventilatorconvectoren, die worden bediend door één of meer koel-machines of warmtepompen, die de bezette ruimten voorzien van koeling en/of verwarming. Een systeem bevat gewoonlijk tevens luchtbehandelingsunits die voorbehandelde ventilatielucht van buitenaf via de ventilator-convectoren of rechtstreeks naar de bezette ruimte voeren. Het Aquasmart systeem kan maximaal acht van deze units bevatten.

  • Specificaties
  • Kenmerken
  • Documentatie

Aantal componenten dat door de Aquasmart Touch Pilot System Manager maximaal kan worden aangestuurd:

- 128 ventilatorconvectoren met NTC regelaar
- 2 koelmachines/warmtepompen met Pro-Dialog regelaar
- 8 luchtbehandelingsunits met Carrier regeling
- Verwarmingsketel

  • Het Aquasmart Evolution systeem biedt zowel aanzienlijke energiebesparingen als optimaal comfort voor gebruikers door de zones van het gebouw, de bezetting en ruimtetemperaturen te regelen overeenkomstig de behoefte.
  • De Touch Pilot Systeemmanager – het brein en de gebruikersinterface – is opnieuw ontworpen voor snelle toegang om het gebouw te beheren en te configureren voor optimale energiebesparing zonder comfortverlies.
  • Alle systeemcomponenten zijn voorzien van communicerende regelaars die aan de comfortbehoeften van de gebruikers ter plaatse voldoen en zorgen dat de systeemmanager met de systeemcomponenten kan communiceren en feedback kan ophalen over de behoeften van de gebruikers. De systeemmanager coördineert op basis van de vereisten van de individuele ventilatorconvectoren het verwarmings- en koelbedrijf van het systeem voor maximum comfort en optimaal energieverbruik, waarbij de comfortparameters en het bedrijfsschema voor de zones in het gebouw worden gerespecteerd.
  • De Aquasmart Touch Pilot Systeemmanager en bijbehorende regelaars bieden een betaalbaar gebouwenbeheersysteem met allerlei functies die gewoonlijk slechts beschikbaar zijn in duurdere oplossingen die de ontwikkeling van extra gebouwenprogrammering vereisen.