Service en onderhoud

Onderhoud header Carrier Airconditioning

Gemak, zekerheid en besparing

Carrier biedt u, met een eigen professionele serviceorganisatie, gemak, zekerheid en besparing. Van inbedrijfstelling tot onderhoud, de gespecialiseerde Service Engineers van Carrier staan 24 uur per dag voor u klaar. Met de juiste Service en onderhoud strategie zorgt Carrier ervoor dat u zonder omkijken voldoet aan de laatste wet- en regelgeving en geniet u het voordeel van een betere beschikbaarheid van uw installatie.

F-Gassenverordening

Met ingang van 1 januari 2015 is in alle Europese lidstaten de F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 van kracht. De doelstelling van de nieuwe F-gassenverordening is het sneller verminderen van uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen. Om dit doel te bereiken, zijn er diverse maatregelen getroffen, zoals een geleidelijke afbouw van het op de markt brengen van HFK koudemiddelen, het invoeren van een quotasysteem, diverse nieuwbouw- en bijvulverboden en een wijziging in de frequentie van de wettelijke lekcontroles.

Carrier speelt in op deze nieuwe verordening en heeft haar gangbare service- en onderhoudstactiek voor koel- en airconditioninginstallaties reeds aangepast. De servicecontracten de Carrier u biedt zijn reeds in lijn gebracht met de nieuwe F-gassen verordening. Carrier biedt u servicecontracten waarmee u aan de F-gassen verordening voldoet.

Quick Chiller Scan

Meten is weten.
Is uw koelmachine nog wel efficiënt? Met het oog op de verplichte EPBD-keuring, die de energieprestaties van klimaatinstallaties inzichtelijk maakt, en de wens van bedrijven om de exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden, wordt deze vraag steeds actueler. Inzicht in het energiegebruik en de conditie van de koelmachines is hierbij cruciaal. Met de Chiller Performance Analyser (CPA) krijgt u snel en nauwkeuring inzicht in de rendementen en functionaliteit van uw koelmachine of warmtepomp, met een goede beheersing van uw totale onderhoudskosten als logisch gevolg.

Download informatie 

Leaflet Quick Chiller Scan

Leaflet Chiller Performance Analyser

Leaflet R22