Waarom F-gassen gecertificeerde installateur

Tot 1 januari 2010 was het STEK keurmerk eenduidig en maatgevend, maar door wijzigingen in de regelgeving moet de vraag nu eigenlijk luiden: waarom een F-gassen gecertificeerde installateur?

 

De installatie mag in het kader van milieubescherming uitsluitend plaatsvinden door daartoe gecertificeerde bedrijven (F-gassen certificaat). De erkende installateur garandeert een optimale aansluiting, voorkomt emissies van koudemiddelen en is op de hoogte van alle (technische) eisen, waaraan elke installatie moet voldoen.
Tot 1 januari 2010 was er in Nederland de STEK erkenning met eigen STEK logo, maar de regeling is door Europese wetgeving gewijzigd.

Vanaf 1 januari 2010 is in Europees verband de F-gassen verordering van kracht geworden. Bedrijven die met deze gassen werken moeten F-gassen gecertificeerd zijn. Het ministerie van VROM heeft STEK nu als onafhankelijke instantie (onafhankelijk exameninstituut) aangewezen om bedrijven te erkennen voor het verrichten van deze handelingen. Maar er zijn door het ministerie meer instanties erkend als onafhankelijke examencommissies.
De diploma’s voor F-gassen certificering worden in ons land namens het ministerie van VROM toegekend door Agentschap NL (voorheen SenterNovem).

Bedrijven die nu STEK-erkend zijn, zijn dus ook F-gassen gecertificeerd. Uw Carrier systeem wordt door deze bedrijven conform de wettelijke regelingen geïnstalleerd.

Lees hier de nieuwe F-gassen brochure