Water/water warmtepompen en bodemsystemen (WKO)

Trainingsdata voor het najaar 2017 en voorjaar 2018:

- woensdag 11 oktober 2017
- woensdag 29 november 2017
- woensdag 17 januari 2018
- woensdag 28 maart 2018

 

Aanmelden training

Informatie over de training: 

Om aan de huidige klimaatdoelstellingen te voldoen zal steeds energiezuiniger gebouwd moeten worden. Je kunt hierbij niet meer om het gebruik van warmtepompen heen. Het toepassen van een warmtepomp is rendabel, als deze op de juiste wijze wordt ingezet. Om u hierbij behulpzaam te zijn verzorgt Carrier twee trainingen: één specifiek over de toepassing van lucht/water warmtepompen en één over water/water warmtepompen. Beide trainingen richten zich met name op de utiliteit.

In utitliteitsprojecten is het gebruik van water/water warmtepompen inmiddels niet meer weg te denken. Veelal worden deze warmtepompen ingezet in combinatie met systemen voor Warmte-Koude-Opslag (WKO-systemen). Een juist ontwerp van het systeem en een juiste inpassing van de warmtepomp is daarbij uiterst belangrijk.

 Tijdens de training wordt onder meer aandacht gegeven aan:
-        De werking van een warmtepomp in het algemeen
-        Randvoorwaarden en werkgebied van de warmtepomp
-        Hydraulische inpassing en aansturing
-        Regelgeving F-gassen, BENG, Ecodesign, BRL6000
-        Praktijkvoorbeelden warmtepomp-WKO systemen met leermomenten
-        Life demo WKO-systeem via Carrier Connect monitoring op afstand

Bestemd voor:
Ontwerpers en projectleiders. Maximaal 16 deelnemers per training.

Tijden
De training vindt van 08.30 uur tot 13.00 uur plaats in ons trainingscentrum in Utrecht. Na de training kunt u kosteloos gebruik maken van de lunch in ons bedrijfsrestaurant.